mobil ve statik eleme tesisi arasındaki karşılaştırma