tesviyede kullanılan bir devirme ekipmanının diyagramı